top of page

Üretim

Ürünlerimiz topraksız tarım tekniği ile üretilmektedir. Topraksız tarım, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin sıvı ile verilmesidir. Toprağa gerek duyulmayan bu yöntem sayesinde daha kaliteli, daha uzun ömürlü ürünler elde etmekteyiz.

Geleneksel sera ürünleri üretiminde hastalıkla mücadele için kullanılan ilaçlar ve besleme için kullanılan gübreler toprakta kalıntı bırakarak insan ve çevre sağlığı açısından potansiyel tehlike oluşturur. Bu noktada topraksız üretim tekniğinin çevre dostu bir metod olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Sulama ve gübreleme işlemini damlama sulama sistemi ile bir arada yapmamıza olanak sağlayan otomasyon sistemi Hollanda menşeili Hoogendorn tarafından gerçekleştirilmiştir.

Üretim sezonu boyunca karşılaştığımız hastalık ve zararlılara karşı mücadelede kültürel önlemleri, biyoteknik ve biyolojik savaşı her zaman ilk çözüm yolu olarak uygulamaktayız. Seralarımızda en son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulmaktadır. Kullandığımız kimyasalların tamamı domatese T.C.Tarım bakanlığı tarafından ruhsatlı olup, büyük bir kısmı organik tarımda da kullanılan ürünleridir.

Tesisimizde ayrıca sterilizasyon amacıyla kullanılan ozon jeneratörü ve bitkinin verimini, ürünün kalitesini artırmada önemli rol oynayan CO2 gübreleme sistemi mevcuttur.

BİYOLOJİK MÜCADELE

Salkım domates üretiminin başlıca sorunu haline gelen beyaz sinek ve özellikle larvalarıyla predatörü olan Nesidiocoris kullanarak doğal ortam koruması sağlıyoruz. Böylece ilaç kullanım ve atım sıklığını olabilecek en az limitlere düşürerek kalıntı riskini sıfıra indiriyoruz.

SERALARIMIZDA HORMON KULLANILMAMAKTADIR!

Bitkilerimizin polinizasyonu polinatör Bombus arıları ile sağlanmaktadır. Bu sayede dölleme işlemi tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

bottom of page